top of page

 

Kjennskap til TPMS
Alle nye personbiler etter 2014 skal utstyres med automatisk dekktrykkovervåking, TPMS. På mange biler består dette systemet av en elektronisk ventil som måler dekktrykket i hjulet. Noen biler har ikke disse ventilene, men bruker i stedet ABS-systemet (indirekte) for å sikre at det er nok luft i dekkene. Det er derfor viktig å vite om du bør bruke TPMS-ventiler i ditt nye hjulsett.Tips Hvis du kan se dekktrykket  iPSI/BAR på dashbordet ditt har du TPMS-ventiler i hjulene. Du kan også finne bilen din i Biloversikt

En TPMS-ventil består aven ventil, en CPU og et batteri. Hver bilmodell har sin egen programvare for å kommunisere mellom bilens datamaskin (CPU) og TPMS-ventilen. Dette kalles en "protokoll". Alle TPMS-ventiler har et unikt ID-nummer. For at en TPMS-ventil skal fungere på bilen, må ventilen ha riktig protokoll og ID-nummer.

Find ID nummer på TPMS ventilen

Det er to systemer for biler der du trenger TPMS-ventiler:
 

Plug & Play:Bilen laster selv ID-nummeret til den nye TPMS-ventilen. Du kan fritt installere de nye ventilene i hjulene, deretter må du tilbakestille TPMS på bilens dashbord. Etter en kort kjøretur (maks. 25 km) vil bilens CPU finne de nye ventilene selv (og laste inn det nye ID-nummeret).
 

ODB II:Det nye TPMS-ventil-ID-nummeret må lastes inn i bilens CPU via ODB II-inngangen. Bilens CPU kan ikke finne det nye TPMS-ventil-ID-nummeret av seg selv, så du må laste inn de nye ID-numrene i bilens CPU via ODB II-inngangen.

ODB indlæsning OG-Lite
bottom of page